Vi ste ovdje :

Pravilnik škole

Svi sudionici školske zajednice obvezuju se :
da će poštivati načela laičnosti i pluralizma, biti tolerantni i poštivati drugoga i njegova uvjerenja
da se neće miješati u unutarnje poslove zemlje koja ih je primila
da će se suzdržati od bilo kakvog fizičkog ili verbalnog napada.

Svaki učenik mora sudjelovati u svim aktivnostima vezanima za njegovo školovanje koje organizira ustanova, te izvršiti zadane zadatke.

Prava i obveze (zakon od 15. ožujka 2004.): Prava i obveze učenika i pedagoškog osoblja temelje se na poštivanju načela laičnosti koje isključuje bilo kakav oblik propagande te obvezuje sve sudionike društva na poštivanje druge osobe, njezinih uvjerenja, njezine slobode i prava kao i da ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost drugoga. Načelo laičnosti ne dozvoljava javno izražavanje, djela ili nošenje diskriminatornih znakova koji se odnose ponajprije na seks ili vjeru. Neprikladna odjeća koja bi mogla izazvati nelagodnost kod drugih sudionika školske zajednice neće se tolerirati unutar školske ustanove.

UpisiZa upis u školsku ustanovu roditelji su obvezni dostaviti prije početka školske godine sljedeće dokumente:

Kod prvog upisa:
1. Fotokopija izvatka iz matice vjenčanih za roditelje kao i fotokopija rodnog lista za dijete,
2. fotokopija izvršenih cijepljenja za DT i POLIO,
3. potvrda liječnika o djetetovoj fizičkoj i psihičkoj zrelosti za polazak u školu.

Ukoliko je dijete već pohađalo neku drugu školu:
1. Školska knjižica djeteta,
2. Potvrda prijelaznica iz prethodne školske ustanove koju je dijete pohađalo.

Uvjeti plaćanja
Školarina za ustanovu koja stoji pod vodstvom Agencije za francusku nastavu u inozemstvu (AEFE) se plaća za svako upisano dijete bez obzira na njegovu nacionalnost. Članovi upravnog odbora škole definiraju cjenik školarina, i to uz prethodno odobrenje od strane AEFE, te ga objavljuju na oglasnoj ploči ustanove. Cijene školarina mogu se mijenjati u toku školske godine. Upravni odbor ispostavlja sve račune za školarinu.


Uvjeti plaćanja
Upisnina i troškovi za vođenje dokumentacije

Upisnina se plaća isključivo u HRK.
Upisnina se plaća jednokratno najkasnije 7 dana prije početka školske godine. Upis djeteta u Francusku školu je valjan samo nakon izvršene uplate za upisninu.
Troškovi za vođenje dokumentacije se plaćaju jednokratno, i to isključivo u HRK, zajedno s prvim računom za školarinu i podliježu istim uvjetima plaćanja koji vrijede i za račune za školarinu.


Školarina
Računi za školarinu su sastavljeni od strane upravnog odbora te se dostavljaju roditeljima u određenim fasciklima putem djece i / ili nastavnika.
Školarina se plaća tromjesečno ili godišnje, i to isključivo u HRK.
Računi za školarinu se plaćaju putem bankovnog virmana ili u pošti na bankovni račun školske ustanove čiji su podaci naznačeni na svakoj fakturi. Iznos računa mora se platiti prije isteka roka za plaćanje fakture.
Svaki započeti mjesec se plaća u cijelosti.
Troškovi bankovnog virmana idu na teret uplatitelja.


Troškovi za kantinu i produženi boravak
Troškovi za kantinu se plaćaju tromjesečno, isključivo u HRK. U slučaju izostanka u trajanju od više od 4 dana u nizu ispravak se vrši na kraju tromjesečja. Roditelji su obvezni obavijestiti tajništvo škole o izostanku djeteta iz kantine, u protivnom ispravak neće biti izvršen.
Troškovi za produženi boravak se plaćaju tromjesečno, isključivo u HRK, u slučaju redovitog korištenja boravka. Za povremeno korištenje boravka roditelji mogu kupiti blok s 10 kupona u tajništvu škole.


Uvjeti naplaćivanja
Upisnina i troškovi za vođenje dokumentacije
U slučaju neplaćanja upisnine u zadanom roku djetetu neće biti dozvoljen polazak u školu jer smatra se da nije upisano.
Neplaćanje troškova za vođenje dokumentacije u zadanom roku podliježe istim uvjetima naplaćivanja duga koji vrijede i za naplatu troškova školarine.

Školarina
Računi za školarinu se plaćaju u roku od 15 dana od datuma ispostavljanja računa.
U slučaju nepoštivanja zadanog roka dužnik će zaprimiti prvu opomenu putem elektroničke pošte.
Ukoliko dužnik nakon prve opomene ne podmiri svoje obveze u roku od 5 dana, zaprimit će drugu opomenu poslanu od strane upravnog odbora te će mu biti zaračunate troškovi zakašnjenja od 14% godišnje. Istodobno će zaprimiti pismo upućeno od ravnatelja škole koje će ga obavijestiti o isključenju djeteta sa nastave ukoliko se školarina ne podmiri u zadanom roku.
Ukoliko dužnik i nakon druge opomene ne podmiri svoje obveze u zadanom roku, ravnatelj škole uputit će mu dopis u kojem se dužnik obavještava o isključenju djeteta iz škole. Iz praktičnih razloga škola određuje rok za plaćanje fakture nakon druge opomene na način da zadani rok pada u vrijeme kada počinju školski praznici. Po isteku školskih praznika dijete neće više biti upisano u školsku ustanovu te će mu biti zabranjen pristup školi.

Troškovi za kantinu i produženi boravak
Naplata troškova za kantinu i produženi boravak slijedi iste uvjete koji vrijede i za naplatu troškova školarine.
Pravila zajedničkog života unutar škole

Vrata škole se otvaraju 10 minuta prije početka nastave, tj. u 7.50h.

Vrijedi za svu djecu (vrtić i osnovna škola):

Djeca ulaze u školsku zgradu na glavni ulaz škole. Vrtićke tete i nastavnici osnovne škole preuzimaju djecu u razredu od 7h50h.

Vrata škole se zatvaraju nakon početka nastave u 8.15h.

Svako kašnjenje na nastavu zahtijeva ispričnicu.

Školarcima je zabranjen prijevremeni ulaz u prostorije škole iako su vrata već otvorena, jer su nastavnici odgovorni za djecu samo unutar određenog školskog vremena.

Završetak nastave : vrtić i niži razredi ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 15h, a srijedom u 12h25.

Viši razredi i srednja škola u 15.00h ili 16h prema rasporedu te srijedom u 13h10.
 
Roditelji dolaze u razred po djecu iz vrtića. Djeca iz osnovne škole izlaze sâma na glavni izlaz škole gdje ih roditelji dočekuju.

Djeca ne smiju napustiti školu unutar regularnog školskog vremena.

Roditelji vrtićke djece mole se da dolaze po svoje dijete / svoju djecu 10 minuta prije završetka nastave. Boravak : Djecu koja su upisana u boravak preuzima osoba iz pedagoškog osoblja po završetku nastave.


Svaki izostanak s nastave mora se opravdati te su roditelji dužni odmah obavijestiti nastavnika ili odgajatelja o izostanku djeteta. U slučaju bolesti ili izostanka u trajanju duljem od 5 dana, potrebna je ispričnica s liječničkom potvrdom.

Djeca smiju nositi u džepovima i torbama samo one predmete koji služe za nastavu. Posebice su zabranjeni predmeti koji bi mogli izazvati bilo kakav oblik opasnosti poput noževa, škara, boca i pištolja. Isto tako su zabranjene knjige i ostali materijali koji nisu vezani za nastavu i za koje nastavnik nije dao odobrenje. Unos žvakaća i lizalica je strogo zabranjen.

Djeci nije dozvoljeno:

ulaziti u učionicu tijekom rekreacije.
koristiti bez odobrenja nastavnika bilo kakav nastavni materijal i
sportsku opremu koja im stoje na raspolaganju unutar škole.
šarati po vratima i zidovima, baciti smeće po podovima.
započeti opasne igre (udarci nogama strogo zabranjeni).

Dijete koje se povrijedi, i u slučaju lagane povrede, dužno je odmah o tome obavijestiti svog nastavnika ili nastavnicu.

Mole se roditelji da djeci ne daju novac koji bi oni mogli unijeti u školu.

Roditelji su dužni redovito pregledati bilježnice djeteta kao i knjižicu s obavijestima i informacijama nastavnika te ju uredno vratiti u školsku torbu.

Ukoliko vam treba potvrda o školovanju, dovoljno je uputiti ravnatelju škole putem Vašeg djeteta kratku obavijest s prezimenom, imenom, datumom rođenja i razredom Vašeg djeteta.

Roditelji će dobiti redoviti uvid u radne bilježnice po intervalima koje svaki nastavnik individualno određuje.

Knjižica s ocjenama daje se na uvid roditeljima 3 puta godišnje za djecu iz ciklusa 2 (3. godina vrtića, 1. i 2. razred osnovne škole) i ciklusa 3 (3. do 5. razred osnovne škole).

Knjižica s ocjenama za ciklus 1 (1. i 2. godina vrtića) daje se na uvid roditeljima 2 puta godišnje.

Roditelji su dužni potpisati knjižicu s ocjenama te je vratiti nastavniku.

Roditeljima će biti omogućen sastanak s nastavnikom nakon svake predaje ocjena.


Higijena unutar školske ustanove

Djeca dolaze u školu čista i u prikladnoj odjeći. U suprotnom će roditelji ponajprije zaprimiti pismenu obavijest. Ukoliko se problem nastavi, roditelji će biti pozvani na razgovor.

Unos životinja u školsku ustanovu, i onih na lancu, je strogo zabranjen.

U slučaju bolesti, i uz poštivanje ostalih članova školske zajednice, roditelji se mole da ne dovode bolesno dijete odnosno dijete koje se nije do kraja izliječilo.

Ukoliko se dijete razboli tijekom školskog vremena, roditelji će biti o tome obaviješteni te će se ih zamoliti da dođu po svoje dijete.

U hitnim slučajevima nastavnici će poduzeti sve nužne mjere prikladne u dotičnoj situaciji. Dijete će biti prevezeno u najbliži bolnički centar te će se roditelji obavijestiti u najkraćem mogućem roku.

U slučaju zarazne bolesti (poput konjunktivitisa, herpesa, impetiga i sl.), bolesno dijete i po potrebi i njegova braća i sestre bit će privremeno isključeni iz nastave. Dijete se može vratiti u školu samo uz predočenje liječničke potvrde o ozdravljenju.

Nadzor djece:

Po otvaranju školskih vrata kao i tijekom rekreacijskog vremena djeca stoje pod nadzorom dvoje nastavnika.

Raspored nadzora objavljen je na oglasnoj ploči, u zbornici i u uredu ravnatelja.

Sudjelovanje izvanškolske osobe u nastavi: Tijekom školskog vremena nastavnik može zamoliti izvanškolsku osobu za pomoć pri nastavi. Pritom nastavnik i dalje ostaje odgovorna osoba.

za pojedinačne projekte: Nastavnik upućuje upit ravnatelju škole objašnjavajući pedagoški cilj projekta, ime izvanškolske osobe kao i dan i vrijeme kada će se ta osoba uključiti u nastavu.

za regularne projekte: Nastavnik u skladu s ravnateljem škole upućuje upit kulturnom attašeu francuskog veleposlanstva precizirajući ime, prezime i kvalifikaciju izvanškolske osobe, pedagoške ciljeve i vrijeme održavanja dotičnog projekta.


Komunikacija među roditeljima i nastavnicima

Nastavnici osnovne škole kao i odgajatelji vrtićkih grupa stoje roditeljima na raspolaganju uz prethodno dogovoreni termin za sastanak.

Na početku školske godine nastavnici i odgajatelji organiziraju informativni roditeljski sastanak, svatko za svoj razred.

Pojedinačne sastanke s roditeljima nastavnik će ponuditi roditeljima svih svojih učenika nakon svake predaje knjižica s ocjenama.

Roditelji se mogu sastajati s nastavnikom uz prethodno dogovoreni termin.

Za sastanak s profesorom stranih jezika, roditelji upućuju upit razrednim nastavnikom.


DODATAK ZA VRTIĆKE GRUPE

Ukoliko roditelji ne dolaze osobno po svoje dijete / svoju djecu, potrebno je uputiti odgovornom odgajatelju

pismenu punomoć s podacima ovlaštene osobe / ovlaštenih osoba koje će dolaziti po dijete.

Ista punomoć treba sadržati datum i potpis roditelja te će biti pohranjena u školi od strane odgajatelja.

Last Updated on Monday, 23 March 2015 11:13

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nadolazeći događaji

No eventsKontaktirajte nas

  • Adresa: 36 Fratrovac, Zagreb, 10 000, Hrvatska
  • Tel: 00385 (01) 234.77.10
  • Fax: 00385 (01) 234.76.96
  • Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.