Vi ste ovdje :

Školsko vijeće

Članovi školskog vijeća su sljedeći:
ravnatelj škole, predsjednik vijeća
nastavnici svih razreda kao i zamjenici nastavnika
izabrani predstavnici roditelja (po jedan za svaki razred)
savjetnik za kulturu i suradnju ili njegov zamjenik iz francuskog veleposlanstva
državni inspektor iz francuskog Ministarstva prosvjete.

Po potrebi mogu prisustvovati kao savjetnici bez glasačkog prava sljedeće osobe:

osoblje zaduženo za psihopedagošku pomoć
školski liječnici
medicinske sestre za školsku medicinu
djelatnici socijalne skrbi
osoblje specijalizirano za djecu vrtićke dobi
liječničko osoblje zaduženo za školsku integraciju djece s posebnim potrebama
nastavnici stranih jezika
osoblje zaduženo za dodatne aktivnosti u okviru školskog programa
predstavnici izvanškolskih aktivnosti.

S obzirom na dnevni red zasjedanja predsjednik školskog vijeća može uz prethodno savjetovanje s ostalim članovima vijeća pozvati na sastanak vijeća dodatne osobe čije mišljenje se smatra korisnim za rješavanje pojedinačnih točaka dnevnog reda.

Ovlasti školskog vijeća
Školsko vijeće može po prijedlogu ravnatelja škole
glasati za pravilnik škole
dati svoje mišljenje o ponudi produženog boravka u prostorijama škole izvan školskog vremena
postaviti organizacijski plan za školski tjedan
u okviru izrade školskog projekta dati svoje mišljenje i predstaviti prijedloge vezane za djelovanje škole i svako pitanje koje se tiče školskog života, posebice:
korištenje sredstava odobrenih školi
uvjeti za integraciju djece s posebnim potrebama
pedagoško djelovanje za ostvarivanje ciljeva zadanih od strane ministarstva prosvjete
izvanškolske aktivnosti
kantina
zaštita i sigurnost djece u okviru školskih i izvanškolskih aktivnosti
higijena
uporaba školskih prostorija izvan školskog vremena
dati svoju suglasnost za organizaciju dodatnih edukativnih, sportskih i kulturnih aktivnosti
odlučiti na prijedlog nastavnika o svemu što se tiče pedagoškog dijela školskog projekta.

Nakon razmatranja gore navedenih točaka, članovi školskog vijeća glasaju za cjelokupni školski projekt.
Na zasjedanju školskog vijeća predsjednik obaviještava članove o sljedećim odlukama:
organizaciji individualne pomoći pri učenju namijenjenoj djeci s trajnim ili povremenim poteškoćama
kriterijima za odabir udžbenika i ostalog nastavnog materijala.

Školsko vijeće sastavlja svoj interni pravilnik te odlučuje o svim uvjetima istog.

Djelovanje školskog vijeća


Ravnatelj sastavlja dnevni red slijedeći prijedloge članova vijeća te im ga dostavlja zajedno s pozivom na sastanak najkasnije osam dana prije datuma predviđenog za sastanak. Inspektor francuskog ministarstva prosvjete i njegovi zamjenici su obaviješteni o zasjedanju školskog vijeća.
Članovi školskog vijeća se sastaju najmanje jedanput u tromjesečju i to svakako unutar dva tjedna nakon objave rezultata za izbore predstavnika roditelja.
Savjetnik za kulturu i suradnju francuskog veleposlanstva kao i najmanje polovica članova školskog vijeća mogu zatražiti izvanredno zasjedanje vijeća.
Sastanci školskog vijeća se održavaju izvan školskog vremena u trajanju od ukupno 6 sati godišnje i u sklopu onih 36 sati godišnje koje nastavnici posvećuju ostalim zadacima izvan nastavnog vremena.
Tijekom tih sastanaka mogu se uz redovne točke dnevnog reda objasniti uvjeti školskog rada i organizacije kao i odrediti termini za sastanke nastavnika s roditeljima.
Na kraju svakog sastanka školskog vijeća predsjednik vijeća odnosno ravnatelj škole sastavlja zapisnik s tog sastanka koji se pohranjuje u školskoj arhivi. Jedan primjerak se šalje inspektoru francuskog ministarstva prosvjete kao i savjetniku za kulturu i suradnju iz francuskog veleposlanstva. Roditeljima stoji na raspolaganju jedan primjerak zapisnika na oglasnoj ploči škole.
Na kraju školske godine ravnatelj škole sastavlja bilancu svih točaka koje su bile razmatrane tijekom zasjedanja školskog vijeća, te posebice onih vezanih za ostvarivanje školskog projekta. Ta bilanca uključuje i sva poduzeta djela i akcije nakon savjetovanja s članovima školskog vijeća.

 

Last Updated on Thursday, 23 February 2017 15:45

April 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Nadolazeći događaji

No eventsKontaktirajte nas

  • Adresa: 36 Fratrovac, Zagreb, 10 000, Hrvatska
  • Tel: 00385 (01) 234.77.10
  • Fax: 00385 (01) 234.76.96
  • Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.